O projekcie

Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne
Kampus Politechniki Łódzkiej

 

Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne usytuowane będzie na terenie Kampusu Politechniki Łódzkiej, przy al. Politechniki 10. W ramach przedsięwzięcia powstanie kompleks o powierzchni użytkowej 28 tys. m2 i kubaturze 281 tys. m3. Na pięciu kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej  znajdą się m.in:

 • 10 – torowy basen olimpijski o długości 50m z trybunami dla 1200 widzów,

 • 30 – metrowy basen z trampolinami, podestami oraz wielopoziomową wieżą do skoków o wysokości 10m. Ruchome dno pozwoli na regulowanie zbiornika do głębokości 5m, dzięki czemu basen będzie należał do najgłębszych w Polsce,

 • treningowy basen z przeciwprądem dla potrzeb treningu pływaków oraz rehabilitacji,

 • zespół wodnych urządzeń rehabilitacyjno-rekreacyjnych (np. wanny z hydromasażem),

 • ścianka wspinaczkowa wraz ze ścianką treningową (bulderową),

 • wielofunkcyjna i pełnowymiarowa sala sportowa przeznaczona również do multimedialnych prezentacji kulturalnych wraz z widownią i platformą TV,

 • pomieszczenia dla potrzeb dydaktyki multimedialnej i realizacji telewizyjnej,

 • siłownie oraz sale do aerobiku, sportów walki, tenisa stołowego i squasha

 • widownie w części basenowej i sali sportowej na około 2500 miejsc siedzących z wydzieleniem miejsc dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Miejscem centralnym dla wszystkich aktywności jest hol, ulokowany na krótszej osi obiektu, łączący przeciwległe strefy zewnętrzne i dzielący obiekt na funkcje „basenowe” po stronie południowej i różnorodne sale sportowe po stronie północnej. Obiekt w całości dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wzniesiony kompleks będzie służył jako:

 • środowiskowe, akademickie centrum sportu,

 • obiekt dydaktyczny dla zajęć z wychowania fizycznego dla studentów Łódzkich uczelni,

 • obiekt dla szkolenia łódzkich dzieci i młodzieży,

 • krajowe centrum treningowe dla pływania i skoków do wody,

 • obiekt dydaktyczny międzyuczelnianego kierunku kształcenia „Zarządzanie sportem”,

 • laboratorium badawcze w dziedzinie sportów pływackich,

 • obiekt rekreacyjny dla mieszkańców miasta i regionu.

Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne (ŁACS-D) przewiduje organizowanie imprez sportowych takich jak:

 • zawody w pływaniu na poziomie Mistrzostw Europy,

 • zawody w skokach do wody z wieży i trampolin na poziomie Mistrzostw Europy,

 • akademickich Mistrzostw Europy w sportach wspinaczkowych,

 • Mistrzostw Polski w sportach walki,

Ponadto obiekt będzie mógł być wykorzystywany jako wsparcie i baza treningowa w przygotowaniu dla zawodów rangi międzynarodowej.

Oddanie nowoczesnego gmachu ŁACSD planowane jest w połowie 2017r., a inwestycja współfinansowana jest przez: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Samorząd Miasta Łodzi, Samorząd Województwa Łódzkiego oraz wkład własny Politechniki Łódzkiej.

 

Dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonało konsorcjum:
 
 

 

1.DEDECO sp. z o.o. arch. Natalia Zombirt
2.Orłowski-Szymański-Architekci sp.j.