Kontakt

Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne.
Kampus Politechniki Łódzkiej

90‐924 Łódź
ul. Żeromskiego 116
budynek A28, pok. 108

Tel. +48 42 631 20 15
Fax +48 42 631 20 28

acsd@info.p.lodz.pl