O gigantycznej inwestycji, jaką jest Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne, mówi się już od lat. W końcu przyszedł czas, by przekuć plany i deklaracje w czyny. Ruszyła budowa obiektu, który jako element Kampusu Politechniki Łódzkiej ma być nie tylko miejscem edukacji studentów w zakresie kultury fizycznej, ale również doskonałą placówką do organizowania międzynarodowych i ogólnopolskich imprez sportowych. W kompleksie o powierzchni użytkowej 28 tys.

Strony